Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0010
Podklady KR LFZ do ÚS č.08 jeseň 2017-18
08/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Chovan M., Danaj D., 08/2 Ospravedlnenia: Čačo M. 28.8.-1.9., Chovan M. 3.9. popol., Kuna P. 20.8. (PN), Prončák J. 26.8., Bakoš M. 3.9., Štachura A. 21.-27.8. (PN), Hazucha P. 26.8.-3.9. (onesk.), Ilavský 3.9., 17.9., 08/3 Na deň 31.8.2017 pozývame na KR: Mikuš Patrik o 16:00 hod., Szabó Ivan o 16:30 hod. 08/4 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod. Jedná sa o tieto kluby - Penzion Larion - 2.tr. dospelí: Jamník – 1. rozhodca, Komjatná – 1. rozhodca, Sportika - 3.B.tr. dospelí: V. Poruba – 1. rozhodca, Hybe – 1. rozhodca. Klubov, ktoré splnili podmienku počtu rozhodcov až po uverejnení „DELEGAČNÉHOÝ LISTU č. 05/2017-18“ sa uvedené rozhodnutie VV LFZ nebude týkať až od 04.9.2017 (V.Dubová, Stankovany). 08/5 Dňa 11.9.2017 sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisku, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com. Miesto a čas budú upresnené v nasledujúcej ÚS.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 26.08.2017 08:32
Dátum vyriešenia: 26.08.2017 08:32
Stav: Vyriešené