Komisia rozhodcov
LM-KR-2016/2017-0036
Podklady KR LFZ do ÚS č.18 jar 2016-17
18/1 Ospravedlnenia: Kojnok L. 29.-30.10. (onesk.), Kútnik S. 30.10. (onesk.), Roštek M. 30.10. (onesk.), Nemček M. 30.10. (onesk.), 18/2 KR berie na vedomie e-mail: Filip Matej, Patrik Mikuš, Adam Štachura a Matúš Kasl. 18/3 KR LFZ na svojom zasadnutí znova prerokovala sťažnosť Sokol Beňadiková (MFS PENZIÓN LARION III.B. trieda dospelí 12.kolo dňa 23.10.2016 o 14:00 hod. Ďumbier Uhorská Ves – Sokol Beňadiková) – na základe vzhliadnutia videozáznamu z uvedeného zápasu bola sťažnosť vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. Na KR LFZ zároveň boli prejednaní R – Bubniak T., AR1 - Sekej D. a DS – Vyšný M. Voči delegovaným osobám, ktoré pochybili vo vyššie uvedenom MFS, boli prijaté opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov LFZ roč. 2016/2017. 18/4 Exhibičné stretnutie Jedenástka roka proti Výberu II. a III. tried sa uskutoční dňa 12.11.2016 na ihrisku v Bobrovci. Na uvedené stretnutie sú nominovaný nasledovní R: Michal Pribylinec, Peter Nemec a Ján Nemec. Zároveň na uvedené exhibičné stretnutie pozývame aj Štefana Laučeka a Tomáša Balázsika, ktorí sa rozhodli ukončiť činnosť R. 18/5 Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle Súťažného poriadku čl.85 bod.5 a Rozpisu súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2016-2017 bod 13.1. Pri sťažnosti voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2xŽK. V prípade neopodstatnenosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov za neopodstatnené preriešenie jednotlivých bodov sťažností v zmysle kapitoly bodu 13.8 . RS.
Rozhodnutie: LM-KR-2016/2017-0036
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 08:34
Dátum vyriešenia: 04.11.2016 08:35
Stav: Vyriešené