Komisia rozhodcov
LM-KR-2016/2017-0035
Podklady KR LFZ do ÚS č.17 jar 2016-17
17/1 Ospravedlnenia: Dubjel . 23.10. (onesk.), Otruba M. 23.10. (onesk.), Valíček A. 29.10. (onesk.), Otruba M. 29.-30.10. (onesk.), Dudko P. 27.10. (onesk.), 17/2 KR berie na vedomie e-mail: Maga R. 17/3 Na KR dňa 27.10.2016 mal byť prejednaný R – Kubáň J. (ospravedlnený, pracovne mimo územia SR) 17/4 Prerokované bolo podanie Sokol Beňadiková (Uh.Ves – Beňadiková) – prípad je v riešení. Pozývame na KR dňa 03.11.2016 o 16:30 hod. R – Bubniak T., Sekej D. a DS – Vyšný M. 17/5 KR prerokovala sťažnosť OŠK Ludrová, sťažnosť OŠK Ludrová neopodstatnená, nespĺňa náležitosti v zmysle SP čl.85 bod.5 a Rozpisu súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2016-2017 bod 13.1. OŠK Ludrovú odstupujeme na DK. Zároveň KR berie na vedomie vyjadrenie R – Chovan M. k vyššie uvedenej sťažnosti. 17/6 Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle SP čl.85 bod.5 a Rozpisu súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2016-2017 bod 13.1. Pri sťažnosti voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. V prípade neopodstatnenosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov za neopodstatnené preriešenie jednotlivých bodov sťažností v zmysle kapitoly bodu 13.8 . RS.
Rozhodnutie: LM-KR-2016/2017-0035
Dátum zaevidovania: 27.10.2016 19:50
Dátum vyriešenia: 01.11.2016 17:10
Stav: Vyriešené