Komisia rozhodcov
LM-KR-2016/2017-0034
list R Bubniaka
Na deň 3.10,2016 o 16,30 hod. predvolávame na komisiu rozhodcov. KR po vzhliadnutí videa z uvedeného stretnutia rozhodla následovne: 73´ Prvá situácia – dôležitá chyba rozhodcu , nenaplnený skutok inzultácie , jedná sa o HNS D hráča č.6 (vzdialenosť R od lopty, lopta kopnutá z väčšej vzdialenosti smerom, kde stál R) Hráčovi D č.6 mal udeľiť ČK. 88´ Druhá situácia - dôležitá chyba rozhodcu, R mal prerušiť hru, udeliť ČK hráčovi hostí č. 7 za HNS – úmyselné kopnutie hráča D č.10 mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou. Ak rozhodca preruší hru skôr ako lopta prejde úplne za bránkovú čiaru, gól nemôže uznať, a nadviaže na hru RL (ak však nebol dôvod na prerušenie hry, čo v tomto prípade nebol, lebo rozhodca ponechával výhodu v hre - jedná sa znova o dôležitú chybu R). Voči R a DZ, ktorí v predmetnom stretnutí postupovali nesprávne budú zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ. Zároveň R –Bubniaka , hráča D č. 6 Jakub Baláž ako aj hráča H č.7 Vladimír Szabo odstupujeme na DK.
Rozhodnutie: LM-KR-2016/2017-0034
Dátum zaevidovania: 27.10.2016 18:47
Dátum vyriešenia: 31.10.2016 18:04
Stav: Vyriešené