Disciplinárna komisia
LM-DK-2017/2018-0051
pokarhanie
DK na základe podnetu ŠTK v zmysle DP čl. č.10 dôrazne upozorňuje na plnenie si všeobecných povinnosti TJ Valaská Dubová podľa RS čl.7 a zároveň udeľuje uvedeným klubom pokarhanie podľa DP čl.11
Rozhodnutie: LM-DK-2017/2018-0051
Klub: TJ Valaská Dubová
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 11:48
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 11:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.09.2017 11:49