Disciplinárna komisia
LM-DK-2017/2018-0050
pokarhanie
DK na základe podnetu ŠTK v zmysle DP čl. č.10 dôrazne upozorňuje na plnenie si všeobecných povinnosti Šk Lúčky podľa RS čl.7 a zároveň udeľuje uvedeným klubom pokarhanie podľa DP čl.11
Rozhodnutie: LM-DK-2017/2018-0050
Klub: ŠK Lúčky - kúpele
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 11:48
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 11:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.09.2017 11:48