Disciplinárna komisia
LM-DK-2017/2018-0049
pokarhanie
DK na základe podnetu ŠTK v zmysle DP čl. č.10 dôrazne upozorňuje na plnenie si všeobecných povinnosti TJ Liptovský Trnovec, podľa RS čl.7 a zároveň udeľuje uvedeným klubom pokarhanie podľa DP čl.11
Rozhodnutie: LM-DK-2017/2018-0049
Klub: TJ Družstevník Liptovský Trnovec
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 11:47
Dátum vyriešenia: 13.09.2017 11:47
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.09.2017 11:47