Disciplinárna komisia
LM-DK-2016/2017-0116
pokuta
DK trestá FK Beňadiková pokutou vo výške 30,- € za opakovane nuhradenú platbu MZF za mesiac Január 2017 v termíne splatnosti, do 13.2.2017. Zároveň DK nariaďuje FK Beňadiková uhradiť MZF za mesiac Január 2017 do 3.3.2017 pod následkami ďaľších disciplinárnych sankcií
Rozhodnutie: LM-DK-2016/2017-0116
Klub: TJ Sokol Beňadiková
Dátum zaevidovania: 28.02.2017 08:00
Dátum vyriešenia: 28.02.2017 08:00
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 28.02.2017 08:00
POKUTY