Disciplinárna komisia
LM-DK-2016/2017-0115
pokuta
DK na základe stanoviska TMK trestá pokutou vo výške 10,- € za neospravedlnenú neúčasť na seminári trénerov v Lipt. Jáne
Rozhodnutie: LM-DK-2016/2017-0115
Klub: FK Kráľova Lehota
Dátum zaevidovania: 28.02.2017 07:49
Dátum vyriešenia: 28.02.2017 07:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 28.02.2017 07:49
5 EUR 28.02.2017 07:50
5 EUR 28.02.2017 07:50
5 EUR 28.02.2017 07:51
5 EUR 28.02.2017 07:51
5 EUR 28.02.2017 07:52
5 EUR 28.02.2017 07:52
5 EUR 28.02.2017 07:53
5 EUR 28.02.2017 07:53
5 EUR 28.02.2017 07:54
POKUTY