Disciplinárna komisia
LM-DK-2016/2017-0114
pokuta
DK trestá FK Beňadiková pokutou vo výške 20,- € za opakované neuhradenie MZF za mesiac november 2016. Zároveň DK nariaďuje FK Beňadiková túto zaplatiť do 19.1.2017 pod následkami ďaľších disciplinárnych sankcií
Rozhodnutie: LM-DK-2016/2017-0114
Klub: TJ Sokol Beňadiková
Dátum zaevidovania: 28.01.2017 13:27
Dátum vyriešenia: 28.01.2017 13:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 28.01.2017 13:27
POKUTY