Disciplinárna komisia
LM-DK-2016/2017-0113
pokarhanie
DK trestá pokarhaním FK L.Teplá, V.Poruba, Iľanovo, Vavrišovo, Beňadiková, Komjatná, Hrboltová za neuhradenie MZF za mesiac október 2016 v termíne splatnosti. Zároveň DK nariaďuje uvedeným FK zaplatiť MZF za mesiac október 2016 do 30.11.2016 pod následkami ďaľších disciplinárnych sankcií. Uhradiť 10,-€ MZF
Rozhodnutie: LM-DK-2016/2017-0113
Klub: OŠK RENOP Liptovská Teplá
Dátum zaevidovania: 28.11.2016 11:32
Dátum vyriešenia: 28.11.2016 11:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 28.11.2016 11:33
10 EUR 28.11.2016 11:33
10 EUR 28.11.2016 11:33
10 EUR 28.11.2016 11:34
10 EUR 28.11.2016 11:34
10 EUR 28.11.2016 11:34
10 EUR 28.11.2016 11:35